1

Chọn kế hoạch học tập

Ba, mẹ hãy giúp trẻ lựa chọn một kế hoạch học tập phù hợp nhất nhé!

Lớp học đã chọn:

Tên lớp: Pre school

Thời gian: 6 tháng

Học phí: 599.000đ

Quyền lợi:

 • Được học toàn bộ các khóa học có trong lớp học.
 • Hỗ trợ cập nhật miễn phí các phiên bản mới
 • Hỗ trợ đăng nhập trên nhiều thiết bị khác nhau
 • Học tất cả 7 lớp học trên VOCA SuperKids
 • Học tất cả các phân môn có trên VOCA SuperKids
 • Học miễn phí các lớp học mới và phân môn mới
 • Hỗ trợ cập nhật miễn phí các phiên bản mới
 • Hỗ trợ đăng nhập trên nhiều thiết bị khác nhau
 • Quyền lợi:

 • Được học toàn bộ các khóa học có trong lớp học.
 • Hỗ trợ cập nhật miễn phí các phiên bản mới
 • Hỗ trợ đăng nhập trên nhiều thiết bị khác nhau
 • Học tất cả 7 lớp học trên VOCA SuperKids
 • Học tất cả các phân môn có trên VOCA SuperKids
 • Học miễn phí các lớp học mới và phân môn mới
 • Hỗ trợ cập nhật miễn phí các phiên bản mới
 • Hỗ trợ đăng nhập trên nhiều thiết bị khác nhau
 • Tổng tiền

  599.000đ

  Thời gian: 6 tháng

  2

  Xác nhận thông tin đăng ký

  Để đăng ký chương trình cho trẻ, ba mẹ vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau:

  +84