MENU

Lớp học trên VOCA SuperKids

Trên ngôi trường VOCA SuperKids, các lớp học được thiết kế mô phỏng dựa trên mô hình lớp học truyền thống tại các trường học quốc tế dành cho trẻ em. Mỗi lớp học sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với từng nhóm trẻ khác nhau, với các nội dung và phương pháp học riêng biệt, phù hợp với năng lực tiếp thu của trẻ. 
Hệ thống lớp học VOCA SuperKids bao gồm: